Contacteer ons

Sanjo depot – PRIVACYVERKLARING
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sanjo Depot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sanjo Depot en/of
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s)
aan Sanjo Depot verstrekt.
Sanjo Depot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
VERWERKINGSDOELEINDEN
Sanjo Depot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Sanjo Depot uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.
DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING
Sanjo Depot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met
u tot stand komt.
DELEN MET DERDEN
Sanjo Depot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sanjo Depot worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Sanjo Depot gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Sanjo Depot maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de
eventuele Adwords-advertenties van Sanjo Depot bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sanjo Depot te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Sanjo Depot heeft hier geen invloed op. Sanjo Depot heeft Google geen toestemming
gegeven om via Sanjo Depot verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar sanjo.depot@gmail.com. Sanjo Depot zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op
uw verzoek reageren.
BEVEILIGING
Sanjo Depot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sanjo Depot
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sanjo Depot verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met sanjo.depot@gmail.com. Sanjo Depot is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Oostmalsebaan 1 C unit 18, 2960 Sint Lenaarts
Telefoon: +32 0478.63.10.09
Email: sanjo.depot@gmail.com

Sanjo Depot HomePrivacy